SoL & LSS Konsult

Rådgivning - Stöd - Utbildning
SoL & LSS Konsult

IMG_8220


Efter min socionomexamen har jag under mitt drygt 30-åriga yrkesliv arbetat inom kommunal, statlig och privat verksamhet. Först som socialsekreterare och kretsföreståndare i Malmö kommun sedan med tillsyn och tillståndsprövning inom staten – Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och IVO. I nästan tre år arbetade jag på Humana Individ & Familj som sakkunnig i tillstånds- och tillsynsfrågor.

Under alla dessa år har jag fått en bred kunskap om socialtjänsten och verksamheter enligt LSS hos både offentliga och privata vårdgivare. Dessa kunskaper kan jag nu erbjuda som fristående konsult till alla som har behov av rådgivning, stöd och utbildning inom ramen för SoL och LSS.

Jag har under åren 2019 till 2021 varit kursledare på Svenska Vård och ansvarat för utbildningar om "Krav och skyldigheter enligt lex Sarah" samt "Regler och krav för tillståndsgivning". Jag har dessutom utbildat såväl chefer som personal hos ett flertal privata vårdgivare i dokumentation, tvångs- och begränsningsåtgärder och lex Sarah.

Sedan 2021 har jag varit kursledare hos Sverigehälsan och ansvarat för delar av deras Föreståndarutbildning för HVB och LSS.


Jag är baserad i Malmö men kan självfallet ta uppdrag i hela landet.

Kontakta mig på telefonnummer 070 2911785
eller via mejladressen nedan. Jag finns också på Linkedin och Twitter.

Kerstin Jonsson

.