SoL & LSS Konsult

Rådgivning - Stöd - Utbildning

Detta är några av de tjänster jag kan erbjuda:

Stöd och vägledning i komplexa kvalitetsfrågor som rör ledningssystem, lex Sarah, klagomålsärenden och yttranden till IVO.


Inför ett förvärv hämta in uppgifter och genomlysa en verksamhet utifrån tillstånd, inspektioner, målgrupp och metoder.


Besök i och analys av verksamhet inför en IVO-inspektion.


Samla in uppgifter och genomföra en tillståndsansökan.


Överklaganden och yttranden till domstol vid avslag av tillståndsprövning.


Utbildning som rör tillstånds- och tillsynsprocessen hos IVO, tvångs-och begränsningsåtgärder och lex Sarah.
Kontakta mig om ni har behov av rådgivning eller stöd inom något av dessa områden eller andra som faller inom ramen för SoL eller LSS.